FEIJENOORDSE MEESTERS

Nieuw op deze site

 

 

'Op tijd remmen maatje... anders kom je op het Journaal!' (Jan Brinkman †)

_________________________________________________________________________________________________

 

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Rotterdam Delftsche Poort

Foto (Collectie Klaas de Waard (†) / Jasper C. de Waard). Hoewel in eerste instantie de juiste omschrijving bij deze foto ontbrak, wist een volhouder als Elbert Conijn er uiteindelijk toch een opmerkelijke tekst aan toe te dichten. Deze schitterende plaat, met daarop twee loc's van het type 2100, was dan ook zeker de moeite waard om nader uit te pluizen. Beginnend bij een tijdsindicatie kon aan de hand van de bestaande literatuur vastgesteld worden dat stoomloc's van de serie 2100 na 1954 uitgefaseerd waren. Maar aan de hand van wat we zien, kunnen we veel verder terug in de tijd. Kleine hint was namelijk dat beide 2100 'n hun koperen schoorsteenkroon nog bezaten. De meeste daarvan werden in WO2 door de Duitsers gevorderd om niet meer terug te keren. Met deze wetenschap belanden we dus waarschijnlijk in de vooroorlogse periode. Willen we verder onderzoeken, dan vormt de plaats waar dit tafereel werd vastgelegd een belangrijk facet. Het aanvankelijk veronderstelde Roosendaal bleek om vele redenen onjuist. Oud NS-collega Toon de Bruijn liet daarover weten dat hij na twijfel hieromtrent de plaat voorlegde aan Marius Broos; een spoorwegkenner en -onderzoeker bij uitstek die in het dagelijks leven al 40 jaar werkzaam is bij het Kadaster. Marius Broos verzekerde ons stellig dat de foto niet in Roosendaal genomen werd...

Hoe interessant een foto wel niet kan zijn... De grote, nog bestaande loods in Roosendaal heeft inderdaad een hele brede dakspant in de voorgevel die hier niet te zien is. Bovendien is/lijkt de hier getoonde loods veel lager en kleiner dan het exemplaar dat in Roosendaal staat.
Ook wordt de loods geflankeerd door geëlektrificeerde hoofdsporen (waarop de andere 2100 rijdt), terwijl deze in Roosendaal aan deze zijde ontbreken. Daar liggen en lagen naast de grote loods immers alleen een aantal opstel/rangeerspoortjes. Verder is het hoge witte gebouw, vermoedelijk een reservoirgebouw, op deze plaats volgens de Roosendaalse geschiedenis niet bekend; dit nog afgezien van het feit dat de bouwstijl anders (lees ouder) is. Een opmerkelijk oog zal tot slot waarnemen dat er links op de foto een soort portaalconstructie te zien is die hoort bij een achteraf elektrisch gemaakte draaischijf (helemaal links in beeld). Roosendaal kende eveneens een draaischijf welke gaf toegang gaf tot een halfronde loods, maar op de vele foto's die ervan te vinden zijn ontbreekt het hiervoor genoemde portaal.

Na heel veel vergelijken aan de hand van vindbaar fotomateriaal en idem dito emplacementstekeningen kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden vastgesteld dat we hier op Rotterdam Delftsche Poort zijn! De loods, de hoofdsporen, de draaischijf en het reservoirgebouw... Het klopt allemaal! En wanneer we dat eenmaal weten, blijkt de opname nogmaals ouder dan gedacht.
Het standaardnaslagwerk 'Locomotiefloodsen en Tractieterreinen van Waldorp en V.d. Meene' verklapt in dat opzicht immers dat de beide loodsen van DP reeds in 1934 onder de slopershamer terecht kwamen. De op de foto zichtbare draaischijf (links) bleef liggen tot 1950, maar de tweede verdween direct; iets dat mogelijk te maken had met de grote verbouwing van het station in verband met het doortrekken van de elektrificatie naar Dordrecht in 1934 (de Oude Lijn was al sinds 1927 onder de draad).
De genoemde zaken in aanmerking genomen verschuift de datering van deze bijzondere opname naar de periode tussen 1927 en 1934. De in 1900 (te Maassluis) geboren machinist Klaas de Waard, die zittend op de buffer van de stoomkar poseert, is hier dus hooguit 34 jaar oud.
 

_________________________________________________________________________________________________

Stoomlocomotieven op Feijenoord

Foto (Collectie Eelco Storm): Een plaat uit de oude doos die dateert van voor 1921 en dus de periode van de Staatsspoorwegen op depot 'Fijenoord'. In beeld is de SS 360 met, voor de verandering deze keer geen ernstige gezichten, frivool poserend personeel.

Foto (Collectie Klaas de Waard (†) / Jasper C. de Waard): Het voor de gesloten overweg wachtende verkeer in aanmerking genomen, moet deze foto, met daarop een uitrijdende loc van het type 43/4400, tegen het einde van het Nederlandse stoomtijdperk gemaakt zijn. Onmiskenbaar is de nabij depot Feijenoord gelegen 2e Rosestraat in beeld.

>>>
 

_________________________________________________________________________________________________

 

Stootjukken

 

 

Foto (Simon Geltink): Deze markering geeft, net buiten buiten het centrum van Praag (Tsjechië), het einde van het spoor op de Petřín-heuvel aan. Zoals goed op de foto te zien is wordt het treinverkeer hier voortgetrokken met behulp van een kabel.

 

>>>
 

_________________________________________________________________________________________________

 

Beneluxen

 

 

Afbeelding ('Onze treinen en locomotieven', uitgave afdeling propaganda Nederlandsche Spoorwegen EZ6/100/63): Een kijkje in de keuken van een Benelux stroomlijnstel. Ook toen vond men het al een hele kunst om in zo'n kleine ruimte snel het bestelde klaar te maken...

 

>>>
 

_________________________________________________________________________________________________

Boeken en schijven

'N.V. Allan & Co’s Koninklijke Fabrieken van Meubelen en Spoorweg Materieel  1839 – 1960'

 

 

Zaterdag 22 april 2017 is er een nieuw boek over de geschiedenis 'N.V. Allan & Co’s Koninklijke Fabrieken van Meubelen en Spoorweg Materieel  1839 – 1960' uitgekomen.

Met de ondertitel 'Een vergeten bedrijf waarvan de producten nog dagelijks kunnen worden gezien', herinnert de inhoud ons aan een onderneming die voor veel Rotterdammers heel belangrijk is geweest. Behalve een stuk industriële geschiedenis komen uiteraard ook een aantal stukken Rotterdamse trots zoals de 'Blauwe Engel' en het Hofpleinstation aan bod. Dit fraaie boek zal niet via de reguliere boekhandels te verkrijgen zijn, maar op non profit basis door auteur Joop Harmsen zelf worden uitgegeven.

 

Prijs: 34,95 euro.

Formaat: 21 x 29 cm

Omslag: Hard cover in glans laminaat met gebonden rug

Papier binnenwerk: Halfmat, 190 pagina's

Afbeeldingen: 400 stuks in zwart/wit en kleur

 

Bestelling is mogelijk door het overmaken van 34,95 euro plus 4,95 euro verzendkosten (totaal 39,90 euro) naar rekeningnummer NL80INGB0001302066 ten name van J. Harmsen onder vermelding van de eigen adresgegevens.

 

Toezending per ommegaande na ontvangst van de betaling.


>>>
 

_________________________________________________________________________________________________

Treinstellen van de Nederlandsche Spoorwegen

ICM

 

 

Foto (Collectie Klaas de Waard (†) / Jasper C. de Waard): Ook al kon je vanuit de cabine de kleuren buiten onmogelijk waarnemen. Rijden met deze in KLM-tooi uitgevoerde 4011 gaf een extra dimensie aan het machinistenvak. De getoonde foto werd uitgegeven op een ansichtkaart van de Nederlandse Spoorwegen.

 

Door de sierlijke vorm leende de ICM zich uitstekend voor reclame- en promotiedoeleinden. De Jumbo-jet-achtige KLM-trein (4011) en de Martinair-uitvoering (4012) van de legendarische Boeing 747 waren de eerste experimenten. Verder kennen we de uitvoeringen voor Aegon (4011, 4012 en 4024), De Lage Landen (4050), Randstad (4050), Mendini (4023), de Kinderboekenweek (4028) en de Olympische Spelen (4241). Wat minder in de reclamesfeer was treinstel 4083, die in 1989 een confetti-uiterlijk kreeg opgeplakt ter gelegenheid van 150 jaar Spoorwegen in Nederland. In 1991 ondergingen een aantal koplopers, waaronder de 4070 en 4083, een gedaantewisseling voor het Wereldkampioenschap voetbal. Tot slot is er dan nog de 4444 (ooit een ‘kerst’-koploper), die grotendeels was voorzien van een interieur 1e klas. Daarmee is zelfs de vroegere Hondekop met het nummer 1970 (met de bijnaam Alie) vervangen. Hoewel Koplopers uiterlijk niet veel van elkaar verschillen, is er in technisch opzicht wel het nodige onderscheid. Zo kennen we bijvoorbeeld tractie-installaties in chopperuitvoering en in de versie met rijweerstanden. Viertjes beschikken over een later toegevoegde magneetrem en drietjes over een extra blokkenrem (poetsblokken). De treinstellen van de proefserie, 4001 t/m 4007, kenden een aantal verschillen ten opzichte van de vervolgseries, maar zijn inmiddels uit de dienst genomen. Uitzondering daarop vormt de middenbak van de 4007. Deze vervangt namelijk het uitgebrande looprijtuig van treinstel 4044.

 

>>>
 

_________________________________________________________________________________________________

Maassluis

 

Foto (Rob van der Pols): Dit plaatje van de voormalige 'Hoekse lijn' laat de op 2 maart 1979 uit Rotterdam afkomstige 826 zien. Het bewuste tweetje Mat '64 is hier zojuist gearriveerd in Maassluis. Achter de binnengekomen stoptrein trekken de bedrijfseigendommen van 'buizenboer' Key & Kramer de toen gebruikelijke aandacht!-

 

>>>
 

_________________________________________________________________________________________________

Meer foto's van de 'Hoekse lijn'

Met ingang van 1 april 2017 beeindigt NS de exploitatie op de Hoekse lijn. De allerlaatste trein, met aan boord alleen genodigden, sluit in de vroege ochtend van 1 april 2017 het NS-hoofdstuk definitief af. RET neemt vervolgens het stokje over. Daaraan voorafgaand worden belangstellenden op zondag 26 maart nog wel in de gelegenheid gesteld tot het maken van een afscheidsrit.

Terug van weggeweest... Plan-V 846 tijdens het doorrijden over spoor 2 van Maassluis...

Tweewagenstel 273 van het NSM bij doorkomst te Vlaardingen...

De eveneens als Boottrein ingelegde hondekop-4 766 van de 'Stichting Hondekop' in de nadering van station Maassluis...

SGM 2964 halteert te Maassluis...

Foto's (4x Rob van der Pols): Het ingezette materieel bracht ons terug naar de hoogtijdagen van het baanvak, waarin naast de welbekende stoppertjes ook de boottreinen van- en naar Amsterdam hun recht claimden. Bij gebrek aan beter ontbraken helaas de Internationale treinen en het goederenvervoer van weleer, maar met behulp van deze pagina en een vleugje fantasie waren die wel in het geheel in te passen...

>>>
 

_________________________________________________________________________________________________