FEIJENOORDSE MEESTERS

Nieuw op deze site

 

 

'Op tijd remmen maatje... anders kom je op het Journaal!' (Jan Brinkman Ü)

_________________________________________________________________________________________________

 

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Automatische koppeling (Scharfenberg)

 

 

 

Video-animatie (Jeroen de Rijke) over de principewerking van de automatische koppeling van Scharfenberg. De uitvoering zoals deze in dit filmpje te zien is, zit gemonteerd in onder ICM.

 

_________________________________________________________________________________________________

Zwijndrecht industrie

 

Foto (Rob Keijzer): Als raadplaat leverde dit tafereeltje, waar vroeger slechts een selecte groep machinisten de bediening verzorgde, een stroom aan reacties op. Ook niet spoor-lui wisten het raccordement op de foto goed thuis te brengen. Met de brug over de Oude Maas op de achtergrond zijn we immers vlakbij het station van Zwijndrecht. De weg op de voorgrond is de Karel Doormanlaan en het 'lijntje' leidt dus naar de industrieŽn aan/achter de Lindtsedijk. Van het hedendaagse gebruik van dit stukje stamlijn is zo weinig over, dat het de moeite niet verdient om er verder woorden aan vuil te maken. Een aantal geheugenspinsels van mijn bezoekers zijn daarentegen leuk om te lezen:

Voor Machinist Peter Prins gold in 1980 dat zijn eerste zelfstandige dienst als DEL-mcn de bediening van 'Zwijndrecht' betrof. In die tijd kwam je nog bij Epenhuysen, Van Leeuwen en de 2 eerste chemische fabrieken Chemproha en Unimills op de dijk. Van verre konden omstanders de trein horen aankomen, want het triomfantelijke trompetgeschal van de 2400 kaatste royaal terug vanaf de flats die beneden aan de dijk lagen. Goed uitkijken was vanwege de vele bedrijfsoverpaden troef! Die eerste rit verrichtte Peter trouwens keurig met pet op, want O wť als Topz Tromp eens langs zou komen...

Machinist Rob Mostertman kwam eveneens met de oplossing 'raccordement Groote Lindt te Zwijndrecht'. Insiders kennen het stukje rail op de foto beter als spoor 52. Rob was hier toevallig nog vrij recent geweest in verband met een bediening bij Van Leeuwen Buizen. Na er jŠren niet meer geweest te zijn, had hij even iets van: 'hoe zat het ook alweer ?'. De eerste aftakking (geduwd terugsteken) is er niet meer, daar het wissel gespijkerd en geklemd ligt. Tweede aftakking idem dito... Er bleek zelfs een Heras hekwerk over het spoor geplaatst te zijn. Van de drie opstel- c.q. omrijsporen zijn er verder nog maar twee over. Opmerkelijk was dat niemand hier nog een trein verwachtte. De rit vanaf het hoofdspoor tot aan Van Leeuwen nam daardoor bijna 30 minuten in beslag!

Deze raadplaat was voor de Zwijndrechter Bruno Batenburg natuurlijk vrij eenvoudig. 'We zien hier de kruising met de Karel Doormanlaan van de lijn naar o.a. Chemproha en Van Leeuwen Buizen. Van Leeuwen is het enige bedrijf dat hier nog bediend wordt; de laatste bediening is inmiddels alweer zoín 4 maanden geleden. Tijdens een inspectie is namelijk gebleken dat de wissels bij de voormalige aansluiting van Unimills niet meer aan de norm voldoen, en vervangen of hersteld moeten worden. Op last van Rijkswaterstaat mag er echter tussen oktober en mei niet langs de dijk worden gewerkt; het spoor is ter plaatse afgesloten middels twee afsluitborden. De laatste keren dat Van Leeuwen Buizen werd bediend, moest dit stuk onder begeleiding van de aannemer, Strukton Rail, worden gereden die de afsluitborden dan tijdelijk verwijderde.
 

    Een totaaloverzicht van klanten die hier met regelmatig bediend werden laat Ed Vroon voor ons nog even de revue passeren:

    1-         Chemproha (nu Brenntag). De eerste klant als je de stamlijn oprijdt. Spoor is al heel lang verdwenen, Waarschijnlijk zijn er na plm. 1985 geen wagens meer geplaatst.
    2-         Unimills (nu Sime Darby). Had destijds twee spoorpoorten, ťťn aan de oostzijde van het bedrijfsterrein en ťťn halverwege. Deze zijn inmiddels verwijderd.
    3-         Losplaats Uilenkade. Dit was een kort losspoortje aan de waterzijde van de stamlijn ter hoogte van de zandhandel. Sinds heugenis is het nooit gebruikt.
    4-         Oude raccordement Van Leeuwen aan de Oudemaasweg. Hiervan resteerde op het moment van dit schrijven nog een klein stukje straatspoor tussen twee hekken.
    5-         Het 'Emplacement(je)'.
    6-         Van Epenhuijzen aan de Noordweg. Hier gingen 2-assige wagentjes met chemicaliŽn (o.a. zoutzuur) naar toe. Sommige collega's kochten daar balen waspoeder waar je alles me uit je vuile
                rangeerkleding kon wassen; soms ook de voering... Het bedrijf kreeg later de naam Univar.
    7-         Hercules aan de Noordweg (later Aqualon en vervolgens Ashland). Hier werden Hbis wagens met kunsthars geladen.
    8-         Mat Transport aan de Merwedeweg. Hier werden Hbis wagens met tabak en sigaretten geladen op een heel klein stukje straatspoor. Dit was ťťn van de laatste klanten op Zwijndrecht.
    9-         Agro Delta aan de Merwedeweg. Hier werden incidenteel agrarische produkten verladen. Een bijzondere zending van lang geleden was een partij van 10 Hbis wagons met bonen voor station Bajza in
                AlbaniŽ. Ook werden er af en toe Tds'en met kunstmest gelost van de DSM Lutterade wanneer er door ijsgang niet gevaren kon worden.
   10-        Van Drimmelen aan de Merwedeweg was het adres voor lossen van wagens gezaagd hout uit Zweden. Zeer tegen de zin van Van Drimmelen zelf, want die waren naar verluidt fervent anti-spoor. De
                afzender in Zweden maakte op dit punt echter de dienst uit.
   11-        Feijenoord International aan de Merwedeweg. Hier kwamen af en toe wagens aan uit ItaliŽ en het Oostblok met groupagegoederen.
   12-        De Oliebron aan de Merwedeweg. Hoewel er spoor voor de deur lag, ligt bediening niet in de herinnering.
   13-        Van Leeuwen buizen. Destijds allerlaatste klant.

 

Ook oud-collega Marco Verzijl hield het op 'Zwijndrecht industrie' met een verwijzing naar 'Van Leeuwen'. Van de in 2012 nog maar zeldzaam voorkomende bedieningen wist hij toch een plaatje te schieten. De 6469 van DB Schenker rijdt hier op 27 april met trein 62525 over de Lindtsedijk.

Volgens Hispeed-machinist Willem Lagerwij is dit het toegangsspoor naar raccordement Zwijndrecht. Hij schrijft: 'Vanuit mijn standplaats Kijfhoek, begin jaren tachtig, bedienden wij van maandag t/m vrijdag met een DE2400 de raccordementen Barendrecht (veiling) en Zwijndrecht. Het kon toen erg druk zijn. Vooral de buizentrein naar Van Leeuwen Buizen en andere bedrijven zoals Epenhuysen Chemie en Chemproha liggen nog in mijn herinnering. Soms moest voor de heenweg de overweg (Karel Doormanlaan) van te voren afgedekt worden, zodat wij een aanloop konden nemen voor de bocht en de daarop volgende helling verderop. Mooie tijd en heel veel geleerd.

_________________________________________________________________________________________________

 

Rotterdam Delftsche Poort

Foto (Collectie Klaas de Waard (Ü) / Jasper C. de Waard): Hoewel in eerste instantie de juiste omschrijving bij deze foto ontbrak, wist een volhouder als Elbert Conijn er uiteindelijk toch een opmerkelijke tekst aan toe te dichten. Deze schitterende plaat, met daarop twee loc's van het type 2100, was dan ook zeker de moeite waard om nader uit te pluizen. Beginnend bij een tijdsindicatie kon aan de hand van de bestaande literatuur vastgesteld worden dat stoomloc's van de serie 2100 na 1954 uitgefaseerd waren. Maar aan de hand van wat we zien, kunnen we veel verder terug in de tijd. Kleine hint was namelijk dat beide 2100 'n hun koperen schoorsteenkroon nog bezaten. De meeste daarvan werden in WO2 door de Duitsers gevorderd om niet meer terug te keren. Met deze wetenschap belanden we dus waarschijnlijk in de vooroorlogse periode. Willen we verder onderzoeken, dan vormt de plaats waar dit tafereel werd vastgelegd een belangrijk facet. Het aanvankelijk veronderstelde Roosendaal bleek om vele redenen onjuist. Oud NS-collega Toon de Bruijn liet daarover weten dat hij na twijfel hieromtrent de plaat voorlegde aan Marius Broos; een spoorwegkenner en -onderzoeker bij uitstek die in het dagelijks leven al 40 jaar werkzaam is bij het Kadaster. Marius Broos verzekerde ons stellig dat de foto niet in Roosendaal genomen werd...

Hoe interessant een foto wel niet kan zijn... De grote, nog bestaande loods in Roosendaal heeft inderdaad een hele brede dakspant in de voorgevel die hier niet te zien is. Bovendien is/lijkt de hier getoonde loods veel lager en kleiner dan het exemplaar dat in Roosendaal staat.
Ook wordt de loods geflankeerd door geŽlektrificeerde hoofdsporen (waarop de andere 2100 rijdt), terwijl deze in Roosendaal aan deze zijde ontbreken. Daar liggen en lagen naast de grote loods immers alleen een aantal opstel/rangeerspoortjes. Verder is het hoge witte gebouw, vermoedelijk een reservoirgebouw, op deze plaats volgens de Roosendaalse geschiedenis niet bekend; dit nog afgezien van het feit dat de bouwstijl anders (lees ouder) is. Een opmerkelijk oog zal tot slot waarnemen dat er links op de foto een soort portaalconstructie te zien is die hoort bij een achteraf elektrisch gemaakte draaischijf (helemaal links in beeld). Roosendaal kende eveneens een draaischijf welke gaf toegang gaf tot een halfronde loods, maar op de vele foto's die ervan te vinden zijn ontbreekt het hiervoor genoemde portaal.

Na heel veel vergelijken aan de hand van vindbaar fotomateriaal en idem dito emplacementstekeningen kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden vastgesteld dat we hier op Rotterdam Delftsche Poort zijn! De loods, de hoofdsporen, de draaischijf en het reservoirgebouw... Het klopt allemaal! En wanneer we dat eenmaal weten, blijkt de opname nogmaals ouder dan gedacht.
Het standaardnaslagwerk 'Locomotiefloodsen en Tractieterreinen van Waldorp en V.d. Meene' verklapt in dat opzicht immers dat de beide loodsen van DP reeds in 1934 onder de slopershamer terecht kwamen. De op de foto zichtbare draaischijf (links) bleef liggen tot 1950, maar de tweede verdween direct; iets dat mogelijk te maken had met de grote verbouwing van het station in verband met het doortrekken van de elektrificatie naar Dordrecht in 1934 (de Oude Lijn was al sinds 1927 onder de draad).
De genoemde zaken in aanmerking genomen verschuift de datering van deze bijzondere opname naar de periode tussen 1927 en 1934. De in 1900 (te Maassluis) geboren machinist Klaas de Waard, die zittend op de buffer van de stoomkar poseert, is hier dus hooguit 34 jaar oud.

>>>
 

_________________________________________________________________________________________________

Stoomlocomotieven op Feijenoord

Foto (Collectie Eelco Storm): Een plaat uit de oude doos die dateert van voor 1921 en dus de periode van de Staatsspoorwegen op depot 'Fijenoord'. In beeld is de SS 360 met, voor de verandering deze keer geen ernstige gezichten, frivool poserend personeel.

Foto (Collectie Klaas de Waard (Ü) / Jasper C. de Waard): Het voor de gesloten overweg wachtende verkeer in aanmerking genomen, moet deze foto, met daarop een uitrijdende loc van het type 43/4400, tegen het einde van het Nederlandse stoomtijdperk gemaakt zijn. Onmiskenbaar is de nabij depot Feijenoord gelegen 2e Rosestraat in beeld.

>>>
 

_________________________________________________________________________________________________

 

Stootjukken

 

 

Foto (Simon Geltink): Deze markering geeft, net buiten buiten het centrum van Praag (TsjechiŽ), het einde van het spoor op de PetřŪn-heuvel aan. Zoals goed op de foto te zien is wordt het treinverkeer hier voortgetrokken met behulp van een kabel.

 

>>>
 

_________________________________________________________________________________________________