FEIJENOORDSE MEESTERS

De ontspoorde stenentrein

Foto's: Herman Vogt): Het baanvak tussen Barendrecht en Zwijndrecht was door de enorme ravage geheel versperd. Zowel de ongevallenkraan uit Utrecht-, als die van Eindhoven werden voor de bergingswerkzaamheden ontboden. Daarnaast waren eveneens verschillende ploegen van de partij die zich bezig moesten houden met het op orde brengen van de beschadigde infra. Draagplicht van gele vesten was hier nog lang niet aan de orde. Leden van de hersporingsploeg waren herkenbaar aan hun blauwe overall en witte veiligheidshelmen. Behalve een schare nieuwsgierig publiek zien we eveneens een agent (met hond!) van de Spoorwegpolitie en een aantal, met handen op de rug, toekijkende heren in grijze pakken. Van de laatsten rijst het vermoeden dat het hoge bazen zijn...

De planning van de werkzaamheden was vroeger perfect te noemen. Zodra dat mogelijk was, namen de verschillende ploegen hun aandeel. Dat beperkte de totale hersteltijd tot een minimum. Hijsen deed men, als het maar even kon, gewoon tussen de bovenleidingdraden door; zelfs als het een complete wagon met lading betrof. Dat was wl zo effectief! De zandvlakte aan de linkerkant laat het eerste stadium zien van de aanleg van emplacement Kijfhoek. Lange tijd zou nodig zijn om het terrein met behulp van zogenaamde 'zandpalen' bouwrijp te laten worden. Zandpalen realiseert men door het boren van een diepe gaten, die vervolgens opgevuld worden met grof, goed doorlatend, zand of grind. Ze dienen om de drainage van een slappe tussenlaag te versnellen.