FEIJENOORDSE MEESTERS

Modellen

(1)

(2)

(3)

(4)

Afbeelding 1:

Lang geleden afgeschaft, maar ooit heel belangrijk. Machinisten noteerden de gegevens van elke gereden trein zorgvuldig op hun machinistenrapport. Ook indien locomotieven voor rangeren werden gebruikt, moest je dat opgeven. De 'Dienst van Financieel Economische Zaken 622''  in Nijmegen verwerkte al deze gegevens voor de omloop en de daaraan gekoppelde onderhoudsbeurten in de verschillende werkplaatsen. Wanneer een machinist zich per ongeluk vergiste in een locnummer, kreeg hij het rapport na verloop van tijd weer terug met de mededeling dat de verstrekte gegevens onjuist waren. Omloopstaten bewezen namelijk altijd onomstotelijk waar een treinstel of locomotief zich bevond. Alleen de leugen dat de betreffende trein niet gereden had, kon je in dit geval redden. Natuurlijk kon je onmogelijk de juiste nummers achterhalen.

Afbeelding 2 (met dank aan Michel Goossens):

 'Model 1463' kende vele rubrieken en moest vroeger wekelijks door het personeel ingeleverd worden. De gegevens diende voor de berekening van onregelmatigheidstoeslagen en andere vergoedingen zoals die voor 'bezwaarlijke werkomstandigheden'. Die werden toegekend je wanneer je bijvoorbeeld op een e-loc 1100 of een diesel had gereden. Verder ook voor het lopen in de 'ballast'.

Afbeelding 3 (Met dank aan Jan van der Reest):

Zonder treinrapport werd er niet gereden! Alles wat je over de te rijden trein moest weten stond er op... Meestal zat er bij het treinrapport ook nog een dik pakket met beladings- en douanedocumenten. Later, toen de automatisering haar intrede had gedaan, werd er bij het treinrapport ook een wagenlijst verstrekt.

Afbeelding 4 (met dank aan Wil van den Hout):

Een tijdtafel voor een machinist uit de 40-kilometerdienst.